amblem
su yeşili çınar yaprağı üzerinde yürüyen minik siyah bir karınca...
ögelerin simgeledikleri:


                                                           su yeşili

                                                     doğaya saygıyı

                                            umut, sevinç ve nezaketi


                                                       çınar yaprağı

                                                  geçmiş ve geleneği

                                       sükûnet, ağırbaşlılık ve cömertliği

                                                 güven ve bağımsızlığı


                                                            karınca

                                       sebat, çalışkanlık ve dayanışmayı

                                     merhamet, tevazu ve temiz kalpliliği